Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Zasady rekrutacji 2019 2020

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Warlubie oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym, jak też dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2019/2020


LISTA PLIKÓW DO POBRANIA
plik do pobrania Zarządzenie Wójta
plik do pobrania Zarządzenie Dyrektora


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich